Altijd op de hoogte van uw behandeltraject

BovenIJ Ziekenhuis OLVG, locatie Oost OLVG, locatie West

Zorgpad

Een medische behandeling ziet er voor iedereen anders uit. Maar voor iedere patiënt geldt: wij zorgen ervoor dat u bij iedere stap in uw behandeltraject precies weet waar u aan toe bent, of het nu om een kleine ingreep gaat of een langdurige behandeling.

Een zorgpad bestaat uit verschillende stappen. De kans is groot dat u met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen te maken krijgt. Ook hebt u afspraken op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. In sommige gevallen krijgt u daarom een casemanager toegewezen. De casemanager is een gespecialiseerd verpleegkundige die uw vaste contactpersoon is gedurende het hele behandeltraject. Bijvoorbeeld om uw afspraken te coördineren en goed op elkaar af te stemmen. Zo heeft u altijd overzicht en een vast aanspreekpunt.

Zo ziet uw zorgpad er in de meeste gevallen uit:

 1. Bezoek polikliniek

  Uw huisarts heeft u doorverwezen naar een arts in het ziekenhuis. Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek zal de chirurg bepalen wat er onderzocht moet worden en hoe dit zal gebeuren.

 2. Diagnostisch onderzoek

  Bijvoorbeeld door bloedafname, een röntgenfoto, of een MRI scan, om erachter te komen wat er aan de hand is en wat de reden hiervan kan zijn.

 3. Uitslag

  De arts bespreekt de uitslag van het diagnostisch onderzoek en de eerste vervolgstappen met u.

 4. Toelichting en ruimte voor vragen

  Deze uitslag wordt toegelicht door een verpleegkundig specialist. Deze kan uw vragen beantwoorden en uitleg geven over eventuele vervolgonderzoeken.

 5. Multidisciplinair overleg en behandelplan

  Het artsenteam uit de drie verschillende ziekenhuizen heeft een multidisciplinair overleg waarin de kennis van elk afzonderlijk specialisme wordt meegenomen. Zo komen zij gezamenlijk tot een behandelplan.

 6. Operatie

  Als u een operatie nodig heeft bespreekt de chirurg altijd eerst de procedure met u. Daarna volgt een gesprek met de coassistent om uw medische voorgeschiedenis door te nemen. Ook een eventuele narcose wordt eerst uitvoerig met u doorgenomen.

 7. Nazorg

  Advies door uw arts en verpleegkundig specialist. Er is ruimte voor vragen en een eventuele nabehandeling wordt met u en uw naasten doorgenomen.

Tijdens het gehele zorgpad is uw casemanager uw aanspreekpunt voor vragen en toelichting.

Heeft u vragen over het Zorgpad, neem dan contact met ons op.