Liesbreuk Expertisecentrum

Bij het Liesbreuk Expertisecentrum wordt u door een gespecialiseerde chirurg van het CMA aan uw liesbreuk geopereerd. De meeste operaties vinden plaats in dagbehandeling of in een single visit. Het merendeel van de liesbreukoperaties wordt uitgevoerd in het dagcentrum van het BovenIJ ziekenhuis.