Altijd snelle toegang tot gespecialiseerde zorg.

BovenIJ Ziekenhuis OLVG, locatie Oost OLVG, locatie West

Expertisecentra

Het CMA bundelt gespecialiseerde ingrepen in expertisecentra. Hier werken onze chirurgen samen in multidisciplinaire teams. Zo heeft u altijd een snelle toegang tot gespecialiseerde zorg, ongeacht in welk ziekenhuis u behandeld wordt. Onze expertisecentra zijn verdeeld over verschillende locaties.

Complexe Buikwandchirurgie

OLVG Oost

OLVG heeft een Complexe  Littekenbreuk Expertise centrum. Patienten worden in een multidisciplinair overleg  besproken .   Alle (bestaande en nieuwe) technieken (open, laparoscopisch en robot-assisted) zijn beschikbaar om afhankelijk van de patiënt karakteristieken een behandeling op maat aan te bieden. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Antireflux en Diafragmachirurgie

OLVG Oost

Patienten met refluxziekte die niet goed reageren op medicamenteuze therapie komen in aanmerking voor een antireflux operatie. Deze wordt dmv een kijkoperatie verricht met een aantal kleine incisies . Het merendeel van de patienten kan de volgende dag weer naar huis .

In toenemende mate zijn er  patienten waarbij het grootste deel van de maag door een midddenrifbreuk naar de borstholte is verschoven. Deze patienten groep heeft klachten van het niet goed willen zakken van het eten en overgeven. Deze patienten groep is goed gebaat bij een herstel operatie dmv een kijk operatie. Opname duur is meestal 2-3 dagen.

Op korte termijn  zal deze operatie ook mbv een operatierobot worden uitgevoerd.

Colorectale chirurgie

OLVG Oost

Colorectale chirurgie is een van de hoofdpijlers van de CMA . Per jaar worden ongeveer 250 patienten met een colorectaal carcinoom geopereerd. 90 procent van de operaties vindt plaats dmv met een kijkoperatie , waarvan weer een deel robot geassisteerd. Naast chirurgie voor maligniteiten worden ook veel patienten behandeld met ontstekingsziekte van de dikke  darm ( diverticulitis) of de ziekte van Crohn. Dit  gebeurt altijd in multidisciplinair verband samen met de maag darm lever arts en de radioloog.

Leverchirurgie

OLVG Oost

Minimaal invasieve (robot) leveroperaties

In OLVG worden leveroperaties uitgevoerd bij patiënten met verschillende soorten levertumoren. Meestal zijn dit uitzaaiingen van darmkanker en in mindere mate goedaardige levertumoren die klachten geven of kunnen ontaarden in kanker. Een belangrijke ontwikkeling voor deze patiënten in OLVG is de minimaal invasieve (kijk-)operatietechniek. Twee chirurgen hebben deze techniek na het volgen van trainingsprogramma’ s en een fellowship in het buitenland in OLVG geïntroduceerd. Met kleine incisies worden instrumenten en een camera in de buik gebracht en de levertumor(en) verwijderd. Inmiddels is deze techniek in OLVG nog verder verfijnd door de introductie van de Da Vinci robot. De voordelen voor de patiënten die minimaal invasief worden geopereerd zijn groot; geen grote wond, minder pijn, minder complicaties, sneller herstel en kortere opnameduur. Een ander belangrijk voordeel is dat er minder inwendig littekenvorming optreedt en dat patiënten daardoor bij eventuele terugkeer van ziekte gemakkelijker opnieuw (met deze techniek) kunnen worden geopereerd. Inmiddels wordt in OLVG bij meer dan 95% van de patiënten deze techniek toegepast en dit gaat gepaard met uitstekende resultaten (“textbook outcome”) vergeleken met andere ziekenhuizen in de landelijke kwaliteitsregistratie (Dutch Hepatobiliary Audit).

Liesbreuk Expertisecentrum

BovenIJ, OLVG Oost, OLVG West

Bij het Liesbreuk Expertisecentrum wordt u door een gespecialiseerde chirurg van het CMA aan uw liesbreuk geopereerd. De meeste operaties vinden plaats in dagbehandeling of in een single visit. Het merendeel van de liesbreukoperaties wordt uitgevoerd in het dagcentrum van het BovenIJ Ziekenhuis.

Meer informatie over het Liesbreuk Expertisecentrum vindt u hier.

Obesitas Centrum Amsterdam

OLVG West

Bij het Obesitas Centrum bieden wij een compleet behandelprogramma voor volwassenen met aandoeningen die het directe gevolg zijn van obesitas. We behandelen hier een hoge bloeddruk, gewrichtsklachten en diabetes. We voeren gewichtsreducerende operaties en maagverkleiningen uit en staan voor u klaar tijdens het voortraject, de operatie en het na-traject. Uniek is onze groepsgewijze aanpak, een bijzonder effectieve manier van begeleiding waarbij u tijdens iedere fase ervaringen kunt delen met medepatiënten. Ons team bestaat uit gespecialiseerde chirurgen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, bewegingstherapeuten en een zorgcoördinator. Onze benadering bezorgde het Obseitas Centrum het predicaat ‘Beste zorg Bariatrische chirurgie 2014-2015’ van CZ.

Meer informatie over het Obesitas Centrum vindt u hier.

Pancreaschirurgie

OLVG, locatie Oost

Voor de pancreaschirurgie werkt OLVG nauw samen met het AUMC onder de noemer HPB Amsterdam. Hierbij worden alle pancreas operaties in dit samenwerkingsverband geclusterd en verricht in zowel de locaties OLVG Oost of in het AUMC.

Traumacentrum

Bovenij en OLVG West

Vaatcentrum Amsterdam

BovenIJ, OLVG Oost en OLVG West

Het Vaatcentrum is verdeeld over de afdelingen Vaatchirurgie van de drie locaties van het CMA. Zo kunnen wij 24 uur per dag, zeven dagen per week, acute ingrepen te verrichten. De vaatchirurgen verrichten uiteenlopende behandelingen: van halsslagaderoperaties en aneurysmaoperaties tot spataderoperaties. Ook kunt u hier terecht voor dialyse shunt, vaatverstoppingen of zeldzame aandoeningen.

Meer informatie over het Vaatcentrum Amsterdam vindt u hier.

Virtual Fracture Clinic

BovenIJ, OLVG Oost en OLVG West

Wond Expertisecentrum

BovenIJ, OLVG Oost en OLVG West

Voor alle wondbehandelingen die langer duren dan twee weken, of waarvan de huisarts heeft vastgesteld dat de genezing langer dan twee weken zal duren, kunt u bij het Wond Expertisecentrum terecht. U vindt er medisch specialisten zoals een plastisch chirurg, een dermatoloog, een revalidatiearts en een vaatchirurg.