Thomas Karsten
“Topklinische chirurgische zorg met een duidelijke menselijke maat.”

Thomas Karsten

“Chirurgie is een mooi en uitdagend vak. Het grootste deel van de patiënten die ik als gastro-intestinaal chirurg zie, zijn patiënten met tumoren in het maag-, darm-, leverstelsel. Veel patiënten kunnen we genezen door met een operatie de tumor weg te halen. Soms is een combinatie van een operatie en chemo- of radiotherapie nodig. We opereren niet alleen, maar volgen de patiënten ook tot 5 jaar na hun operatie en begeleiden hen gedurende het hele ziektebeloop. Hiermee kunnen we goede zorg geven met een duidelijke menselijke maat. De fusie van de chirurgen van het OLVG met de chirurgen van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het BovenIJ Ziekenhuis in de Chirurgen Maatschap Amsterdam en het samenwerkingsverband met het AUMC (GIOCA) maken het werken hier nog uitdagender en brengt de zorg naar een nog hoger niveau.”

Aandachtsgebieden

Nevenfuncties

 • Lid en Oud Voorzitter Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC)
 • Lid Nederlands Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
 • Wetenschappelijke commissie Dutch  ColoRectal Audit (DCRA)
 • Lid en oud voorzitter van de Stichting Balthasar Gerards (BG)
 • Lid Voedingsteam OLVG
 • Lid Oncologiecommissie OLVG
 • Lid Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
 • Lid Werkgroep Coloproctologie (WCP)
 • Lid International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA)
 • Lid European Society Coloproctology (ESCP)
 • Voorzitter CMA

Opleiding / Werkervaring

1992-1998 Opleiding Heelkunde, AMC/St Lucas Andreas Ziekenhuis
1998-1999 Fellowship Upper GI Surgery/HPB, Sydney Australie
Royal Prince Alfred Hospital/Westmead Hospital,
2000 Fellow GI chirurgie, AMC
2001-2011 GI chirurg, Maatschap Chirurgie, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
2011 GI Chirurg , Chirurgen Maatschap Amsterdam, OLVG locatie Oost
Gecertificeerd Oncologisch Chirurg, NVCO/NvvH
Gecertificeerd GastroIntestinaal Chirurg, NVGIC/NvvH

Proefschrift

Universiteit van Amsterdam: Functional and morphological alterations of the biliary tract during obstruction and subsequent decompression (1997). Promotor Prof Dr D.Gouma.

Tom is chirurg sinds 1998 en sinds 2011 verbonden aan het OLVG.