Paul Borgstein
“De nauwe samenwerking binnen multidisciplinaire teams waarborgt zorgvuldigheid.”

Paul Borgstein

“Ik hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering. Mijn collega’s en ik hebben altijd aandacht voor de wensen en behoeften van onze patiënten. De nauwe samenwerking binnen multidisciplinaire teams, met korte lijnen voor overleg, waarborgt zorgvuldigheid. Ik ben ervan overtuigd dat onze zorgvuldige en persoonlijke begeleiding de basis vormen voor een gevoel van vertrouwen in een goede behandeling.”

Aandachtsgebieden

Nevenfuncties

  • Lid Oncologiecommissie OLVG
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor chirurgische oncologie (NVCO)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE)

Opleiding / Werkervaring

Sint Elisabeth Gasthuis, Haarlem (nu Kennemer Gasthuis)
VU Medisch Centrum Amsterdam

Proefschrift

The sentinel node concept. Consequences of lymphatic tumor spread in melanoma and breast cancer (1999)

Paul is chirurg sinds 1994 en sinds 1999 verbonden aan het OLVG.