Hendrik Marsman
"De laparoscopische en robot chirurgie is in mijn ogen de belangrijkste ontwikkeling in de maag-darm-lever chirurgie."

Hendrik Marsman

“De laparoscopische chirurgie is in mijn ogen de belangrijkste ontwikkeling in de maag-darm-lever chirurgie. Door kleine incisies in de buikwand (minimaal-invasief) worden camera en operatie-instrumenten door de buikwand geplaatst en kunnen tumoren en andere afwijkingen in de buik worden verwijderd. In eerste instantie met name toegepast voor darmoperaties, tegenwoordig kunnen we ook (grote) lever en alvleesklieroperaties laparoscopisch uitvoeren. Dit zijn technisch uitdagende operaties waar goede kennis van de anatomie, en hechte samenwerking met het operatieteam van groot belang is.

Al vroeg in de opleiding ontwikkelde ik grote affiniteit voor de laparoscopische chirurgie. Tijdens mijn opleiding in het AMC en een fellowship in OLVG heb ik uitgebreid ervaring opgedaan in laparoscopische darm-, lever-, alvleesklier- en bariatrische (maagverkleining) chirurgie. De voordelen voor de patiënt zijn groot; minder wondoppervlak, minder pijn, vlotter herstel en sneller naar huis. Het geeft dan ook enorme voldoening om patiënten kort na een grote laparoscopische operatie alweer in goede conditie op de poli terug te zien; “alsof er niets gebeurd is”.”

Aandachtsgebieden

Opleiding / Werkervaring

2017-heden Staflid OLVG; colorectaal, hpb, bariatrie en bijnierchirurgie
2018- jan/feb Visiting Fellowship advanced laparoscopic hepato pancreato biliary surgery, Institut Mutualiste Montsouris (IMM, Parijs)
2016-2017 Fellowship GE-chirurgie, OLVG
2014-2016 AIOS chirurgie, GE differentiatie , Academisch Medisch Centrum (AMC)
2010-2014 AIOS chirurgie, Tergooiziekenhuizen
2006-2009 Promotie onderzoek, Experimentele Chirurgie, AMC “Hepatic steatosis: novel diagnostics and experimental therapy” Promotoren: Prof dr TM van Gulik, Prof dr J Stoker
Publicaties: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=marsman+h&sort=date